Bahasa, Konten

Kumpulan Peribahasa Indonesia dan Artinya

Kumpulan Peribahasa Indonesia – E

A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, Y, Z

Kumpulan peribahasa Indonesia

“Elok Kata Dalam Mufakat, Buruk Kata di Luar Mufakat.” Artinya apa yang hendak dikerjakan sebaiknya dibicarakan dulu dengan teman sejawat atau kaum keluarga, dan sebagainya.

“Elok Palut, Pengebat Kurang.” Artinya tampaknya sudah baik, tetapi sebenarnya belum.

“Emas Berpeti, Kerbau Berkandang.” Artinya harta benda harus disimpan baik-baik di tempatnya masing-masing.

“Embun di Ujung Rumput.” Artinya sesuatu yang lekas hilang (bersifat tidak tetap).

“Empang Sampai ke Seberang, Dinding Sampai ke Langit.” Artinya sudah tidak dapat didamaikan lagi (tentang perselisihan); tidak dapat dikurangi sedikit juga (tentang aturan).

“Emping Berantah.” Artinya orang yang kebal tidak mempan benda tajam (besi dan sebagainya).

“Emping Berserak Hari Hujan.” Artinya sangat sial; bernasib buruk.

“Enak Lauk Dikunyah-Kunyah, Enak Kata Diulang-Ulang.” Artinya merundingkan sesuatu hendaknya berkali-kali supaya hasilnya baik.

“Enau Mencari (Memanjat) Sigai.” Artinya perempuan mencari laki-laki.

“Endap di Balik Lalang Sehelai.” Artinya menyembunyikan sesuatu atau bersembunyi di tempat yang mudah diketahui orang.

“Enggan Seribu Daya, Mau Sepatah Kata.” Artinya kalau tidak suka (tidak mau) terhadap sesuatu biasanya banyak jawab dan alasannya.

“Esa Hilang Dua Terbilang.” Artinya mati atau hidup dengan kemuliaan, tidak ada pilihan lain; apabila seorang pemimpin mati, segera akan tampil beberapa orang penggantinya.

***

Kumpulan Peribahasa Indonesia (klik pada huruf untuk memilih huruf awal peribahasa)

A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, Y, Z

Ryan Budiman